www.swedish.homestead.com/

newstime2007.com

Konsten det är Du!

av Aapo Saask


"Art is in the soul of the beholder", är det utryck jag mest förknippar med Ture Sjölander. Genom att nå in i själen på individen kan konstnären/människan ge sitt bidrag till bygget på människans / de andra människornas gemensamma medvetande  samhällsandan, kulturskatten, det kollektivt undermedvetna

Ursprungligen var konsten alltid kommunikation, magi och utsmyckning på samma gång. För några hundar år sedan började begreppet konst alltmer att användas om utsmyckningar i burgna hem. Sedan dess har det varit en dragkamp mellan konsten som uttryck och konsten som dekoration (och förmögenhet, sedermera skatteplanering). Eftersom de flesta konstnärer vill försörja sig på sitt arbete är det lätt att dens senare aspekten tar överhanden.

Så har det inte varit för Ture Sjölander. Han säger inte "titta på mitt verk och köp!" Han säger. "Jag är en spegel för dig!"

För att finna konstens rötter reste han till det som idag betraktas som primitiva samhällen i Papua Nya Guinea. Han fann kroppsmålningen och lärde sig konstens ursprungliga uttryck av kommunikation, magi och dekoration. Många har tagit med sig inspirationen och vidareutvecklat kroppsmålning till olika expressionistiska experiment med erotiska övertoner, men Ture Sjölander lämnade den där den var. Det är en efemär konst. Den kan inte säljas på Bukowskis och den kan inte ställas ut på Moderna Museet (utan att förlora sin själ). Kanske kan den spikas upp på ett kors? Jovisst, konstnär är bara den som offrar sig själv för människorna. Men det betyder naturligtvis inte att konstnären måste vara god  eller Gud.

Ture Sjölander har kallats för dataspelarnas Gudfader för att han var den första i världen som skapade en TV-film med elektroniskt animerade bilder. Från Ture Sjölanders synpunkt var det naturligtvis inte en individuell prestation  han deltog helt enkelt i en kollektiv utveckling av människans erfarenheter. Men han hade känselspröt påstår jag. Inte alls  "bara ett öppet intellekt", säger han.

När Ture Sjölander bjöds in att ställa ut i Kina 1997 var den knutna handen fortfarande en stark symbol i landet. Ture Sjölander ställde ut en jättestor knuten penis av svensk marmor. Alla utom tullen förstod symboliken. Var och en på sitt sätt. "Knuten penis", memorial for hans son Matu med titeln; "Love Forever" står fortfarande kvar i Changchun som en påminnelse att det finns många slag av frihet att vinna utöver den första uppenbara - friheten från nöd.

Var det en politisk manifestation. Javisst, men inte en partipolitisk. Politik är det som för samhället framåt. Allt annat är taskspeleri. Ture Sjölander visade detta för hela det australiska folket när han vållade en regeringskris genom att be premiärministern signera en dollarsedel. Att rita på sedlar är förbjudet i de flesta länder och oppositionen krävde regeringens avgång. Det finns väl viktigare saker att bråka om tänkte australiensarna när debattens vågor gick som högst och en och annan insåg att deras omhuldade demokrati bara var ett spel mellan olika aristokratier där de själva var brickorna i spelet.

Denna installation väckte stor uppmärksamhet i Australien. Men en annan installation som utfördes i Sverige gick spårlöst förbi, trots att den hamnade på bägge kvällstidningarnas löpsedlar. Hela löpt: "Känd svensk konstnär hotar Ingvar Carlsson till livet."

Ture Sjölander ville uppmärksamma staten på att de privatdetektiver som hade engagerats av FBI för att agera för svenska och amerikanska domstolars räkning i Filipinerna i en internationell vårdnadstvist som gällde Ture Sjölanders son Matu lurade staten på miljonbelopp.

Som den kände konstnär han var hade han fått tillträde hos statsministern, men i sista stund ställde Ingvar Carlsson in mötet. Han var tvungen att gå på en begravning. Tungt vägande skäl tycker väl de flesta. Ture Sjölander, som var van vid censur och inställda utställningar, sa då lakoniskt till sekreteraren att då skulle Ingvar Carlsson få se på en till begravning  och menade sin egen. Sekreteraren missuppfattade det hela och tog det som ett hot mot statsministern och Ture Sjölander fick sitta fyra månader i häktet. När FBI fick reda på detta kom de på ett sätt att dölja sin miljonsvindel och lämnade även de in en stämningsansökan mot Ture. Han hade hotat även dem. Hans hot bestod i att om inte FBI lämnade tillbaks pengarna till staten skulle han berätta för statsministen

Rättegången var mer givande för mig är någon av Pontus Hulténs med rätta legendomspunna utställningar. Att se åklagare och en hel del andra prominenta personer stå med brallorna nere under en hel rättegång och ändå ha mage över brallorna att ljuga hela tiden bidra en hel del till våra gemensamma erfarenheter. Ture Sjölander blev naturligtvis helt frikänd och tilldömdes en ersättning för sina månader. Ingvar Carlsson levde vidare och FBI behöll sina pengar. Men ingen rök utan eld sa man i konstvärlden  en spetälsk gick än en gång i frivillig lansflykt.

Hade vi befunnit oss på 1700-talet hade Ture Sjölander blivit arkebuserad redan i unga år. Hade det varit på 1800-talet skulle han ha försmäktat i en fängelsehåla. Eftersom det vi talar om är 1900-talet blev han bara korsfäst ett par gånger  och återuppstod. Trots detta säger Ture Sjölander: "Det är inte jag som är konsten det är du  jag är bara ditt redskap."

 

Aapo Saask 2004


 
 
  TURES VERK UTMANAR 
 
    "Konstnärerna samhällets antenner"
Ture Sjölander
 
 
Transcript from news article.
HP - Hallandsposten - Sweden
22 September 1993.
by
Roland Andreasson.
 
 
Han  är konstnären som nästan fick Australiens premiärminister bötfälld, och han utmanade hela kontinenten med sina kontroversiella manifestationer i invandrarafrågor.
Så visst kan en kulturarbetare sätta luntan till många laddningar.
Konst är inte heminredning.
 
- Den enda hållbara definitionen på konst är "tanke omsatt i handling", säger Ture Sjölander, 56 år och sedan kort tid tillbaka bosatt i Oskarström.
 
Därmed är han också hallänning. Det är viktigt för honom att betona, inte därför att det är något extra fint med hemhörighet i detta västsvenska hörn, utan därför att markeringen bildar startpunkt för ett betydligt mera vittfamnande resonemang, nämligen debatten kring invandringen. Även om han är född i Sundsvall, har verkat i Stockholm och Malmö och bott länge utomlands, är han nu hallänning, eftersom han slagit ner bopålarna i Halmstads kommun.
 
Detta med bostadsort var en primär fråga i den stundtals mycket inflammerade diskussion han drog igång under sina år i Australien. Dit hade han egentligen inte tänkt sig, när han fick Konstnärsnämndens stora stipendium. Han sökte sig till Nya Guinea för att studera kroppsmåleriet och för att rekognosera och dokumentera inför en planerad filmatisering av Eric Lundqvists roman "Inge tobak, inget halleluja".
 
 
Skördade skäll
 
- Det blev emellertid Australien 1986, och där fann han sig väl mottagen - så länge han uppgav sig vara turist. När han slog fast, att han bodde i landet och därmed hade samma rättigheter som övriga invånare, blev det dissonanser i välkomstkören. Här kom en utlänning och hävdade, att han kunde resa samma krav som i nationen inskrivna medborgare. Det blev en inflammerad insändardebatt, och rena skällsbrev hamnade i den Sjolanderska brevlådan.
 
Men det var han beredd på, eftersom han visste sig ha utmanat stora delar av den allmänna opinionen. Och man kan kalla hans aktion för ett konstverk, även om det gick utanför de traditionella uttrycksformerna. I denna typ av konceptkonst utgjorde själva ideen och de spår den avsatte det totala objektet. En i handling omsatt tanke.
 
Hävdar revir
 
- Vi människor vill leva i våra inmutade revir, men även om jag kan härleda min svenska släkt tillbaka till 1500-talet, är jag inte mer svensk än en nyligen invandrad person. Om jag bor i ett land, är jag också medborgare där och skall ha samma möjligheter och skyldigheter.
- Vad gäller Australienfinns det en benägenhet hos vissa delar av befolkningen att tala om det brittiska arvet, som om detta ensamt ger landet dess identitet. Men mer än 67 procent av befolkningen har icke-brittisk bakgrund.  " Vi " är i detta fall alltså knappt 35 procent. Och skall man tala om urbefolkningen i detta mångkulturella  samhälle, handlar det ju i så fall om aboriginerna, men de har närmast utsatts för utrotningsförsök.
- I ett vidgat perspektiv lyfte Ture Sjölander upp hela problematiken med människors hemortsrätt och vårt behov av tolerans och vidsynthet. Information och utbildning måste till för att lägga moteld mot främlingsrädsla och fascism. Om invandringen i Sverige skall stoppas, skall det i så fall bara ske temporärt till dess reglerna är satta, för det nu bofastas beteenden och ageranden, menar Ture Sjölander.
 
Häxbrygd av hat
 
- Tar vi inte itu med problemet nu, kan det snabbt växa oss över huvudet och leda till en formlig explosion av hat och våld. Och EG, som ibland lyfts fram som en fredsorganisation, kan lätt utvecklas till sin motsats med krig mellan olika etniska grupper, fruktar Ture Sjolander.
Ett förfärande exempel på sådan utveckling finns att studera på nära håll, nämligen i Jugoslavien.
 
Ture Sjölander ger delvis politikerna skulden för att ha kokat till sådan häxbrygd, men även medierna har sitt ansvar.
- Det är lätt att utnyttja medierna för att odla främlingsfientlighet, menar Ture Sjolander. TV har en oerhörd genomslagskraft, men redovisningen ger en fragmentiserad verklighet, och nyhetsindustrin jobbar nästan som börsen. Inslag erbjuds, säljs och går runt till olika delar av världen.
 
 
- Ture Sjölander utpekar dessutom kyrkorna som skyldiga till att många platser på jorden drabbats av motsättningar och elände.
I många relationer utnyttjar kyrkorna fel känslor hos de olika folken, anser han. Begrepp som kulturell tillhörighet blandas med etniska traditioner och gudstroende. Kärleksbudskapet kommer i skymundan eller vantolkas.
Själv skulle han vilja genomföra ett stort projekt, där bildbudskap och tal flätas samman. Ett 20-tal stora målningar skulle reflektera vår egen tid och spegla den moderna ikonografin. Mot en bakgrund  av projektioner skulle företrädare för olika religiösa riktningar mötas till ett meningsutbyte. Ur dessa dialoger skulle ett nytt förhållningssätt kunna växa fram. Och så länge samtal pågår, minskar riskerna för krig.
Ture Sjölander tror på sprängkraften i sådana aktioner, och han har bevis på att de fungerar.
När premiärminister Paul Keating besökte den australiska staden Townsville, passade den svenske konstnären på att sticka fram två femdollarsedlar med drottning Elisabeths porträtt. Han utbad sig premiärministerns autografer, och denne signera villigt de båda papperpengarna. Reaktionen lät inte vänta på sig.
Keating hade förstört statlig egendom och riskerade därmed i princip ett tvåårigt fängelsestraff och höga böter.
Just i dessa dagar kommer meddelanden om att Australien är på väg att kasta av sig den brittiska överhögheten och bli republik.
 
Mycket effektivt
 
Naturligtvis  innebar inte den Sjolanderska aktionen någon direkt vändpunkt beträffande nationens framtida status och styreskick, men den visade sig vara mycket effektiv som ett exempel på hur en konstnär med udda grepp kan spela en viktig roll i dagsdebatten.
- Konstnärens roll får inte reduceras till att framställa bijouterier. Att måla tavlor är inte den primära uppgiften. Konstnärerna skall fungera som samhällets antenner.
 
 

 
 
 
KONSTPERSPEKTIV MAGAZINE SVERIGE: 
Intervjun hade delvis redigerats av Olofsson utan att informera Ture Sjolander.
Webadresser var också  inskrivna i Sjolanderäs svar som förtydliganden av svaren men bort tagna av redaktören innan tryck.
 
 
 
Konstperspektiv  ( KP ): Var befinner du dig nu ?
 
Ture Sjölander ( TS ): Geografiskt och fysiskt befinner jag mig just nu på en ö i tropikerna, Magnetic Island. Något av ett paradis. En av de första europeerna som satt sin fot i denna region och seglade i dessa vatten var Dr. Daniel Solander, den 6 Juni 1770 - den numera varande, Svenska Flaggans Dag.
Mentalt befinner jag mig dock i ett exiltillstånd, men som Winston Churchill en gång sa: " If you are walking through the Hell, continue to walk."
 
KP: När och varför lämnade du Sverige ?
 
TS:  1982 reste jag för första gången runt i Malaysia och Australien och senare 1986-1987 vistade jag Australien på inbjudan från konstskolor och det australienska filminstitutet.
Jag reste runt i Papua Nya Guinea och studerade kroppsmåleri. Jag redovisade detta projekt med en installation på Etnografiska Museet - Folkens Museum -  i Stockholm. Projektet var finansierat av Konstnärsnämnden i Sverige.
 
Jag återvände till Australian permanent 1988 och kom tillbaka till Sverige 1993 med min nya familj för en kort och dramatisk tid, då min 4-åriga son, Matu, blev kidnappad till Filippinerna. Jag flyttade tillbaka till Australien, men blev uppmanad att åter resa till Sverige med hopp om att min son skulle bli utlämnad  från Filippinerna och återförenad med mig.
Den svenska  regeringen desavouerade hela affären och skandaliserade  min person genom en olaga häktning under 63 dagar.
 
Jag fick en ersättning av den svenska Justitiekanslern för "sveda och värk" med 150.000 kronor, men har aldrig blivit kompenserad av svenska staten för den internationella ryktesförstöringen och för förlusten av arbetsförtjänst.
 
1997 vistades jag någon vecka  i Älvdalen under ett skulptursymposium och 1998 var jag inbjuden till The World Conference on Culture  på Hässelby slott.
 
Därefter beslutade jag mig för att aldrig återvända till Sverige, om inte den svenska staten reviderar lagstiftningen och utfärdar en skrifligt ursäkt föt den olaga häktningen, samt ger mig en väl tilltagen ekonomisk kompensation, runt 3 miljoner kronor, typ EX GRATIA - EX ANIMO.
 
KP: Hur kom det sig att du valde att arbeta med konst ?
 
TS: Jag tror inte att jag "valde att arbeta med konst", det blev snarare en livsstil. Som 13-åring hade jag ett brinnande intresse för fotografi i alla dess former.  Som 15-åring hade jag mitt första sommarjobb som lärling på TT:s redaktion i Sundsvall. En förförande ny mediateknologi med teleprinterkommunikation gav mig min första insikt om massmedias funktioner. Fem mycket erfarna redaktörer  gav mig privatundervisning i fotografi som konst.
 
Samma år visade en trevlig morbror till mig i Stockholm , elektroingenjör Knut Magnusson, Stuvsta, Huddinge, hur man kunde förvränga och manipulera en svart/vit Televisions bild med hjälp av en kraftig magnet. Det öppnade en helt ny värld för mig, liksom en farbror till mig gjorde, som var radiotekniker och radarexpert vid Flygvapnet i Arboga, Mattias Sjolander.
Ett annat sommar jobb jag hade var som pressfotograf för Sundsvalls Tidning och lärling till en fotografisk legend, då 82-åriga Maria Kilbaum.
 
KP: Vilken uppgift ser du att konsten har i vår tid och vårt samhälle ?
 
TS: Konsten har ingen direkt  uppgift, den ger snarare uppgifter till det samtida och framtida samhället.
 
Bildkonst är i mina ögon och med mitt förstånd en forskning av första graden, likaväl som fysikers eller snedseglande matematikers olikartade fåfängligheter.
Konst är inte endast en fråga om att producera "bijouterier" för ett vardagsrum eller ett konstgalleri.
 
KP:  Du verkar röra dig med stor frihet mellan olika konstnärliga uttryck, från måleri till conceptualism. Är det en uttryck för en medveten konstnärlig strategi, eller resultat av ren och skär experimentlust där och då ?
 
TS: Både och, är jag benägen att svara. Nuet är alltid en ocean av obetalbar information. Inte ens Google kan balansera informationen från människans gåtfulla och mentala Tsunamis.
 
KP: Har du regelbunden kontakt med svenskt konstliv fortfarande ?
 
TS: Jag har ingen regelbunden kontakt med svenskt konstliv, annat än att Moderna Museet uttryckt en önskan om att jag fullbordar ett installationsverk inköpt av Pontus Hulten 1966.
Fylkingen i Stockholm hade en visning av mina elektroniska verk från 60-talet under april 2004.
 
KP: Vad arbetar du med ? Enbart konst eller annat ockå ?
 
TS: Jag arbetar med en serie nya större målningar i akryl och duk, i stil med vad som nyligen visades på Galleri Svenshög i Lund. Parallellt  har jag de senaste åren byggt upp en massiv webplats om mitt liv, som säkert kommer att ses som en dödsruna i den svenska regeringens ögon. För en intelligent observatör kan min levnadsteckning på Internet visa en bitterljuv beskrivning av korrumperade regeringar och bisarra etablissemang inom konstvärlden.
 
KP: Planerar du att återvända till Sverige ?
 
TS: Okänd Känd Ökänd ... Jag besöker gärna Sverige som gästföreläsare på inbjudan av svenska universitet, konstföreningar, konsthögskolor och kulturinstitutioner. " Svenska gräsrötter " är av större intresse för mig än de svenska medierna, särskilt som jag kan spåra min egen familjehistoria ända tillbaka till 1540. Jag har just fått en personlig inbjudan att arbeta i Sverige under en tid i Alfred Nobels hus i Vinterviken, Stockholm.
Jag kan återvända till Sverige om Moderna Museet formellt bjuder in mig och ger mig en generös budget för rekonstruktionen av verket Hulte'n köpte in 1966.
Alla dörrar var öppna för mig i Sverige fram till min häktning 1996, när regeringen beslutade att åsidosätta allt sunt förnuft. En sanering av den svenska lagstiftningen kunde onekligen stimulera mig att axla rollen som ny statsminister. En demokratisk skyldighet !
 
1/05 KONSTPERSPEKTIV 43
 
 
 

turesjolander@hotmail.com Thursday, 19 October 2006


From :  <e-post@regeringen.se>
Reply-To :  turesjolander@hotmail.com
Sent :  Thursday, 19 October 2006 10:45:11 PM
To :  rickard.wessman@justice.ministry.se
CC :  turesjolander@hotmail.com
Subject :  Telefonsamtal i dag: Ex-Gratie

Från: Ture Sjölander

E-postadress: turesjolander@hotmail.com

Meddelande: Rickard Wessman.
Jag uppskattar mycket vårt korta samtal idag per telefon.
Jag skall under morgondagen göra en skriftlig  sammanfattning av mitt ärende
till dig.
I mellantiden hoppas jag du kan ta ut min E-post jag redan tidigare har sänt
till Beatrice Ask, som börjar med rubriken; "Gratulerar, Börja med Lag
ändringar...", och finns tillgängligt och publicerat på bl.a min Websajt:

www.swedish.homestead.com/

I början-toppen på sajten.
Jag innerligt hoppas att ni skall se magnituden av den ärekränkning som svenska
staten icensatte 1996.
Jag är peronligen övertygad om att rätt hantering av detta ärende har extreme
politisk betydelse för den nya regeringen. Och att en slutgiltig ursäkt och
kompensation kan komma att utfästas av en ny ledning i landet.
Jag skulle bli tacksam om du kunde ge mig en e-post adress så att jag kan bifoga
en textfile, enär denna e-post metod saknar den funktionen.
Än en gång grattis till alla framgångar i Valet och vänligen framför min bästa
personliga hälsning till den nya Justitieministern !!!

mvh

Ture Sjölander
Australien 
 
From:   "Ture Sjolander" <magneticego@gmail.com>
Date:   7 Oct 07:46 (PDT)
To:   registrator@justice.ministry.se
Cc:   beatrice.ask@riksdagen.se
Subject:  
Justitieministern Beatrice Ask - Tillhanda !
 

 
 
 
 
Till Justitieministern  Beatrice Ask.
JUSTITIEDEPARTEMENTET
REGERINGSKANSLIET
STOCKHOLM

Ärende: Ny lagstiftning avseende Kompensations fall.

Låt mig först av allt gratulera till Din utnämning som ny justitieminister i Sverige.
När du nu formellt har tillträtt tjänsten vill jag ånyo sända dig den epost jag skickade till dig för någon vecka sedan till Riksdagen. Men för att försäkra mig om att du mottager detta meddelande sänder jag en kopia av denna Epost till din riksdags adress, igen.
Jag skulle bli tacksam om du kan involvera dina övriga kollegor i den nya regeringen för att få till stånd nödvändiga
ändringar i den nuvarande lagstiftningen.
Jag har personligen blivit så extremt förorättad av den tidigare regeringen och aldrig blivit kompenserad.
Den file som jag har bifogat med denna Epost ger dig en inblick i problematiken. Jag har heller aldrig givits tillfälle av den förra justitieministern till ett samtal i denna fråga.
Jag tror det är av största angelägenhet för den nya regeringen att tillsätta en helt ny Justitiekansler, J K.
Det finns en till den nya regeringen dedikerad websida att ta del av för vidare informationer, men framför allt skulle jag känna mig ärad i att få tillfälle att föra en dialog med dig och dina kollegor för att vi gemensamt skall kunna få ett nytt ljus över frågor som dessa.
Det är skandal av den förra regeringen att så flagrant eller snarare hänsynsöst ignorera personer som så till den grad blivit utsatta för statens orättvisa.
Jag hoppas innerligt att du skall studera fallet och komma till en humanare lösning av detta 10 åriga elände jag blivit utsatt för, och att du skall återkomma till mig i saken. Jag skulle mycket värdera ett samtal i saken. Det vore kanske den enda vägen att komma vidare.
 
Med vänlig hälsning
Ture Sjölander
 
Här finner du samma file
Här är en kortfattad backgrund
och ytterligare information
 
Huvudfrågan är dock:
 1.
ERSÄTTNING från STATEN, FÖR RYKTES FÖRSTÖRING, SOM HAR
VARIT OCH ÄR AVSEVÄRD.
 
2.
ATT FÅ TILL STÅND EN HELT NY LAGSTIFTING, AVSEENDE FALL SOM DETTA. 
 
 
 
 
 
 
Attachments:
 

  Justitieminister_Beatrice_Ask_tillhanda.htm
(84 k)
           

 Till Beatrice Ask    Riksdagen Sverige
Ture Sjolander 

Grattis, Börja med Lagändringar...
1 message
editor@newstime2007.com
Wed, Sep 20, 2006 at 1:09 AM
 
Från TURE SJÖLANDER, AUSTRALIEN.
 
Hej Beatrice,
 
Tittade in på Hemsidan för Moderaterna och fann en bild större än dig själv. Det sägs att upphovsrätten tillhör fotografen, men jag undrar om du kan ge mig rätten att använda den i delar och detaljer för många av mina kommande hemsidor.
Jag spenderade de senaste veckorna i ilska över att inte få nödvändiga papper i tid för att rösta. Jag bor i Australien. Det gick inte vägen. Så istället jobbade jag dag och natt fram till den 18 September med att bygga upp en massiv kritik mot Social Demokraterna, på många av mina websajter. Jag lyckades faktiskt att få upp mina sajter, särskilt två av dem, på toppen av de flesta större search engines i världen, den senaste veckan. Jag har aldrig haft så många besökare på mina sajter under de senaste 5 åren. Jag har en tracker så jag kan följa dom som ser, och vart de går och kommer ifrån.
 
För att göra en tämligen lång historia kortare vill jag säga följande:
 
1975 träffade jag merparten av alla partiledare och fick dem alla att signera en skrivelse som de var sedan tvungna att stå för. Det roliga var att Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och lyssna nu, Vänsterpartiet av alla stödde mitt förslag om att höja budgeten för Konstnärlig Utsmyckning, den så kallade 1% regeln. Det var nog första gången i svensk politisk historia som Vänsterpartiet (utan att veta det) slöt sig med de borgerliga. Sossarna bara inte ville höja anslagen.
 
I sammanhanget och under diskusionerna mellan oss föreslog jag envist att högerblocket bara måste bilda en koalition (alliance) säger man idag. Det var en mycket stor publicitet om höjningsförslaget men det gick igenom, så klart, i det följande riksdagbeslutet.
Vad man lärde sig var att en alliance var en nödvändighet, pressen var mycket förvånad att någon enskild person kunnat dra igenom detta förslag.
Vad jag vill komma till nu är dock följande:
Sedan aug. 1993 fick jag min son kidnappad via USA in till Philippines. Jag hade fram till den tidpunkten varit bosatt i Australien, men flyttat med familj till Oskarsström utanför Halmstad. Om legal sidan av kidnappnings historian kan du finna mer på:
 
 www.newstime2007.com/AUSTRALIA_WORLD_NEWS.html      när och om du får tid.
 
 
Jag spenderade mer än full arbetstid de följande 5 åren i en fruktlös kamp i att försöka få ut min son tilbaka till Sverige. Svenska staten spendera ca 1.5 miljoner USA dollar i rättshjälp. Men allt var lönlöst.
 
Senare, 1996, under det mest olyckliga omständigheter blev jag felaktigt häktad i Stockholm och fick spendera ca
63 dagar i polishäktet.
Jag fick den mest blygsammaste ersättning på ca 150.000 Kronor för Sveda och Värk.
 
Förstörelsen av min namn och mitt rykte har aldrig ersatts av staten.
Det vore mer än rimligt att den nu nya regeringen river upp skadestånds ansvaret som svenska staten skall svara för. En komplett ny legislation måste skyndsamt komma till stånd.
Hela mitt liv sedan 1996 och fram till dags datum är kort sagt ett litet helvete.
Man är snarast en slags Persona-non-Grata.
 
Försök att förstå, inte bara mitt enskilda fall, men hela frågan om ansvaret staten har i fall som detta.
Två JK och Thomas Bodström har gäspat i frågorna de senaste 10 åren och inte ens erbjudit ett samtal i ärendet.
 
 
 
 
Jag kan inte skriva ett längre mejl till dig än detta, men hoppas innerligt att vi tillsammans kunde möblera om hela den legislativa delen i det svenska rättsväsendet i dessa frågor.
 
Jag har fortfarande en personlig förhoppning att min totala ryktes förstöring orsakad av denna Kafka lika händelse, skall ersättas, och minst av allt, att en offentlig ursäkt skall utställas av staten. Jag ser med stor förhoppning att den nu,
i mina ögon, unga och friska regeringen skall bidraga med en bra lösning.
Jag anser att det är av stort nationellt intresse, att förra regeringen så ignorant sopat det hela under mattan.
 
Mvh
Ture Sjölander
 
 PS-  När jag förlorade min son hade jag kontakten med Carl Bildts mamma i Halmstad och hennes vänliga support.
Min käraste son är fortfarande på okänd plats för mig och jag är fortfarande min sons legala ensamma vårdnadshavare, både i svensk familjedomstol såväl som i den Australienska familje domstolen  och det amerikanska Superior Court.
 
Min kompensations ersättning och den offentliga ursäkten från svenska staten är fortfarande A och O.
 
 
 
 
www.newstime2007.com/WORLDNEWS.html


Email korrepondens mellan Riksdagleadmöten Cecilia Wikström och konstnären Ture Sjölander 31 Aug. 2006

 

Cecilia, det värmer gott med din välkomst hälsning ! Kan man vara mer liberal än att låta publicera din generositet ?

Vad glad jag blev när jag fick läsa i dag,  att Lars Danielsson lämnat stolen.

Den häxbrygd av hat som Socialdemokraterna kokade ihop om mig 1995-96 gör  mina utställnings möjligheter i Sverige hopplösa. Men ändå, visst vore det en glädje att få göra ett brandtal till de svenska gräsrötterna, runt landet.

Det är bara så att jag svurit en Ed till mig själv att bara återvända om en fullvärdig ursäkt och kompensation kan komma till stånd. Det blev bara så att min egen försvars advokat fick problem i samma veva  eftersom Thomas Bodström just då blev utnämnd som justitie minister och de hade varit företags polare och var ungdomsvänner.

Konflikt of Interest, kallar man det.

Hela historian är ruggigt Kafka-lik. Jag har kryptiskt redogjort för mardrömmen på Internet sedan en längre tid... Men det hjälper knappast mot folk och politiker som adopterat ideen med att "EN SVENSK TIGER".

Även en gammal vän som Bengt Göransson f.d. Utbildnings minister blev stum över min behandling... och paralyserad till att inget kunna göra.

Det är verkligt behagligt att få ditt mejl !!!

Titta gärna på sajterna nedan när du har tillfälle och kanske på din hemdator, som en underhållnings följetong.

Du behover Broadband eller Highspeed och Jag tror jag härvidlag har världens största privata Websajt.

Tack igen, Du vackra liberala Dam !

Cheers

Ture


http://www.swedish.homestead.com/

 
 

From: cecilia.wikstrom@riksdagen.se
To: "ture sjolander" <turesjolander@hotmail.com>
Subject: Ang. August Strindberg och grabbarna och tjejerna...
Date: Thu, 31 Aug 2006 01:04:53 +0200TACK!

Jag känner mig oändligt stolt och hedrad över att få företräda dig- och välkommen hem en dag!
Berätta när du kommer, så ska jag möta dig.

När och var kommer du att ställa ut härnäst?

Med de bästa hälsningar till dig från mig,

Cecilia


Cecilia Wikström
Riksdagsledamot (fp)
Tel 08- 786 48 53"ture sjolander" <turesjolander@hotmail.com>

2006-08-30 02:06

Till
Cecilia Wikström/LED/FP/Riksdagen@Riksdagen
Kopia
ulrika@liberal.se
Ärende
August Strindberg och grabbarna och tjejerna...

Du ar Haftig Cecila !

Vinn Valet, och jag kommer tillbaka till Sverige fran min Exile.

All the very best from Australia.

Ture Sjolander

www.sjolander.homestead.com/

www.newstime2007.com/WORLDNEWS.html

www.newstime2007.com/TIME.html

 


 

 
Bengt Göransson <bengt.goransson@abfstockholm.se> wrote:
Ture

Jag fick just från ABF ditt e-brev där du ber om min e-postadress. Den är
bengt.goransson@abfstockholm.se.

Hör av dig - det måste vara tio år sedan vi sågs: när Olof Palmepriset
delades ut i Hyltebruk.

Hälsning

Bengt Göransson
12 Juli 2005


13 Juli 2005
 
Bengt, vilken överraskning !
 
Det stämmer på dagen, året var 1993 och möjligen den 17 augusti. Det var den dagen jag förlorade min son till en katolsk fanatik sekt och har inte haft någon kontakt sedan dess.
Du är en märklig man och person Bengt och kanske min enda svenska länk av betydelse för ett återupprättande av min egen person i detta förunderliga nordiska land som jag de senaste åren publikt uttryckt min avsky för.
 
Jag har många gånger under dessa år sedan 1996 önskat mig en kontakt med dig för att få till stånd en normalisering av min relation till Sverige och de folkvalda ledarna som på intet sätt haft intresse av en dialog med mig.
Jag fick 150.000 kronor av Rikskanslern för "sveda och värk" men har aldrig fått en skriftlig publik ursäkt sedan min skandalösa olagliga häktning i Januari 1996. Vi taldes vid då som hastigast per telefon från polishäktet i Stockholm under mina två månaders isolering där.Vad du sa till mig den dagen var korrekt "tio årsdagen av Palme mordet" och pressen och övriga betedde sig som hygenor.
När jag slutligen vandrade ut mötte jag en gammal bekant Sten Heckscher som just den dagen och minuten  vandrade in som ny chef.
En kompensation för mitt totalt förstörda internationella rykte har aldrig ersatts då någon svensk lagstiftning aldrig etablerats i ärenden av detta slag.
Du är nu runt 72 år har jag förstått och jag är övertygad om att din hälsa forfarande är god efter dina dagliga simturer i Eriksdals hallen och dina dagliga intellektuella övningar. Själv är jag nu den 19 juli,  68 år.
Den advokat Johan Eriksson, som försvarade mig och som äskade kompensation för min ryktesförstöring fick intresse konflikter när hans undomsvän och tidigare arbetspartner blev utnämnd som justitie minister, 1997 tror jag det var; Bodström är väl hans namn.
När inte en lagändring kan komma till stånd i Sverige i frågor som dessa har jag svårt att respektera allt tal om demokrati i Sverige.
Den mest fundamentala demokrati i ett s.k. civiliserat land, som Sverige hävdar sig att vara, har en skyldighet gentemot folkets rättigheter, att inskriva en klar kompensations lagstiftning för destruktion av personers liv och rykte som en följd av häktingar.
 
Det finns fortfarande personer inom min egen familje krets i Sverige som tror att jag sitter inburad i ett svenskt fänglse och inte nog med det, mina  arbetskontakter från alla mina tidigare årtionden i Sverige är nu oframkomliga för mig. Även utomlands har mitt rykte svärtats ned som ett direkt resultat av häktnings processen och den därmed följande och helt förödande publiciteten.
Trots allt har jag tagit mig fram i livet och Australien har nu fått duga som mitt hemland sedan dess. Det finns många demokratier här i världen om än inte så genuina som jag trodde Sveriges demokrati var, till dess jag blev svartlistad och utesluten att deltaga i den svenska demokratiprocessen.
Jag har offentligen sagt att jag aldrig återvänder till det gamla landet om den svenska regeringen inte sanerar sin nuvarande lagstifting och ger mig en formell ursäkt.
Jag vet också att merparten av mottagere av livslånga konstnärslöner hos Konstnärsnämnden under både 60- och 70 talet utsågs av gamla kompisar inom systemet och inte alls för några meriter.
Jag vet att du är en hederlig och tuff politiker och jag lägger mitt nu tioåriga problem i dina händer. Jag är övertygad om din förmåga att "bygga broar" och att dina egna kontakter med den nuvarande officiella  politiska maskinen kunde, om bara viljan finns, återförena mig med mitt födelse land och under anständiga förhållanden.
 
Det är i mitt stora intresse att föra ett samtal med dig per telefon snarast om du så skulle önska. Vi har gjort det förr med goda resultat som t.ex. Video-Nu organisation som jag startade men som förintades när jag lämnade Sverige för min av Konstnärsnämnden sponsrade resa till Papua Nya Guinea 1987.
 
Kan du tänka dig en brev växling mellan oss med rätten eller nöjet att också publicera vår korrespondens inom snar framtid ?
Även om jag gjorde vissa utredningar för Kulturrådet under 70 talet och lärde mig den urbota tråkiga kansli svenskan börjar min svenska att rosta en aning. Men jag kan nog fortfarande göra rätt för mig, med lite svenskspråkiga övningar. Mitt dagliga språk sedan nästan 20 år har blivit uteslutande engelska, som du kan förstå.
 
Låt mig höra av dig Bengt, det skulle vara angenämnt !
 
Mvh
Ture
 
Mobile: + 61 00000000 (AUS)

 

Hej igen Bengt,
 

 
Hjärtligen
Ture
13 Juli 2005
 
Olof Palmepriset kunde vara lämpligt för mig...
Och min gamle bekant från 60-talet har avlidit har jag fått höra, Lasse Hillersberg (statens konstnärslön)


 
Hej Bengt,
 
Grattis på din uppkommande födelsedag ! Min är nu över...
Kan jag förvänta mig ett svar från dig,  på mina frågor till dig ?
 
Mvh
Ture Sjolander
Textfilen  från konst tidskriften KONSTPERSPEKTIV MARS 2005 är attached denna gång.. 
Ture
 
Jag har varit på resa några dagar och har inte förrän nu haft möjlighet
att skriva till dig. Under de gångna åren har jag ofta påmints om mötena
med dig, och när jag förra året höll föredrag på ett offentligt möte i
Halmstad undrade jag om du fortfarande hade kontakter i den trakten. Att
du inte bodde i Sverige permanent utgick jag från, och jag minns att du
nämnde att du skulle ha sällskap av din vuxna dotter när du första gången
drog till Australien.
 
Jag visste inte att du efter händelserna för nio år sedan fått ett
blygsamt skadestånd. Den oerhörda uppmärksamheten när du satt anhållen var
ju grotesk.
 
Jag är bara osäker om möjligheterna att så här långt efteråt
ta upp frågan på nytt. För egen del är det nu fjorton år sedan jag lämnade
regeringen och jag har sedan dess inte haft några centrala politiska
beslutande styrelser eller liknande organ. Erfarnheten lärde mig snabbt
att man snabbt förs ut ur "påverkansmiljöerna". Jag har visserliogen haft
uppdrag till vilka jag utsetts av regeringen, så var jag ordförande i
Zornsamlingarna (Zornmuseet i Mora) i tio år, men det ger inga öppningar
till kanslierna. Många tror att jag kan hjälpa dem med att påverka kultur-
och utbildningsdepartementen när det gäller att skaffa anslag, men där är
alla dörrar stängda, något som faktiskt inte alls gör mig sorgsen,
tvärtom, det vore förödande om dagens ministrar skulle ha ett koppel
företrädare springande i huset.
Jag tror därför inte att det är mycket jag skulle kunna göra annat än att
du i kontakter/framställningar kan ange att vi känner varandra sedan många år.
 
Och om du trots din önskan att slippa ha med Sverige att göra ändå tar upp
saken igen är jag glad om du låter mig veta det.
 
Hälsning
 
Bengt Göransson
 

 
Bengt,
 
Tack för ditt vänliga svar!
Ingen annan heller visste att jag fått en blygsam ersättning för denna groteska händelse inte ens att jag blivit helt frikänd från groteskeriet. Så där ser du med öppna ögon hur den nuvarande lagstiftningen  i Sverige snarare fungerar som en ren och skär kriminaliet.
 
Tillåt mig i all vänlighet att publicera denna vår korrespondens på en av mina hemsidor.
Tiden för ett överklagande måhända löper ut i Februari 2006 och eftersom jag inte kan erhålla den minsta reaktion på mina framställningar gentemot den nuvarande svenska regeringen blir min enda utväg att låta mina web rapporter på mina hemsidor tala för sig själva. Ditt brev av idag får för mig en alldeles särskild betydelse och min respekt för din person kvarstår för mig som varande en högt ärad person.
Jag har dock ingen förhoppning att Justitieministern, Statsministern eller Justitiekanslern har den önskade humanistiska läggningen, att tillstå misstagen med  de groteska  beskyllningarna som så förödande krossade min karriär som konstnär och person, så sent i mitt liv.
 
Jag är dock säker på att du i egenskap av varande en högt ärad person och svensk politiker av klass kan föra ett samtal "off-record" med dina inflytelserika betrodda politiska vänner fortsättingsvis. I kombination med mina publicistiska framställningar på Internet kanske frågan om en radikal lagändring om ersätting kan komma till stånd och andra "olycksfåglar" kan i framtiden få en chans till publik upprättelse. Det är väl värt att försöka !
 
Så låt mig med en rad från dig få ditt godkännande av att vår korrespondens kan bli publikt publicerad som jag föreslår. Jag bifogar texten till dig som attachment.
 
Tack igen för din vänlighet och låt oss fortsätta att hålla vår kontakt vid liv, så länge vi varar .
 
Mvh
Ture
 
Ps- Jag vore glad att få ditt telefon nummer för att kort samtal med dig inom en snar framtid, det vore kul med en röst kontakt i denna E-postliga elektroniska värld av idag, som omväxling.
 ----Original Message Follows----
From: "Bengt Göransson" <bengt.goransson@abfstockholm.se>
To: Sjolander
CC: turesjolander@hotmail.com
Subject: Re: E-postadresser
Date: Thu, 28 Jul 2005 15:17:59 +0200

Ture

Du publicerar mitt brev om du vill. Jag brukar stå för det jag säger och
skriver därför inte hemliga brev.

Hälsning

Bengt Göransson
 Tack min Vän ! Jag misstog mig aldrig på Dig. Och själv är jag och förblir lika öppen.

Mvh

Ture
 
Jag lägger in texterna på bl.a följande bittra hemsidor:
 
 
 


 
 
 
----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
Sent: Monday, August 08, 2005 10:39 PM
Subject: J K Göran Lambertz för kännedom med förnyad handläggning.(Ref. 28 Juli 2005)

Till Justitiekanslern Göran Lambertz, Stockholm Sweden.
 
Jag är övertygad om att du kan på nytt väcka frågan om en kompensation i detta ärende utan formella inlagor med förnyad rättshjälp och nya advokater i ärendet. Det är snarast en principiell fråga om sunt förnuft att ett förstört ryckte genom olaga häktning skall generöst ersättas av staten. Min enda ersättning hittills har utgått för "sveda och värk" med 150.000 kronor, för 63 dagar häktning.
Det är också i mångt och mycket inte enbart ett  juridiskt spörsmål men snarare ett kulturellt ansvarsområde, om Sverige skall betraktas som varande en kultiverad nation.
Du får ett begrepp om den nu tio-åriga kompensations frågan delvis besvarad om du tar tid att titta in på både ny korrespondens och den äldre korrespondensen i ärendet på följande hemsidor.
Där finns bl.a en brev växling mellan mig och tidigare kulturministern Bengt Göransson daterad den 28 Juli 2005.
 
 
 
 
 
 
För övrig information kan du säkert titta in i ert eget arkiv.
Jag hoppas du har kurage att förändra den svenska lagstiftningen för denna typ av vidriga ärenden.
 
Med vänlig hälsning
 
Ture Sjolander (svensk i exil)
Australien
Mobile: 61 - 000000000
 
 
PS/ Eftersom jag inte vet om du kan ta emot en text file via e-post har jag valt att ge dig dessa ovanstående hemsidor på Internet.
 


regeringskansliet 2006

 

---- Original Message -----

 
To:
Sent: Monday, August 27, 2001 8:34 PM
Subject: utkast till file på min hemsida, vad säger du_______????

ADVOKATERNA   
ARRHENIUS & ERIKSSON AB
Box 12 107  102 23 STOCKHOLM
 
1 AUGUSTI,  2001
 
via facsimile till Ture Sjolander.
 
UTKAST TILL SKRIVELSE
 
 
Till
 
 
Ang. Ture Sjölander
 
Undertecknad har sedan lång tid biträtt Ture Sjölander. Ture Sjölander anhölls och häktades på sätt som framgår av bilagda skrivelser såsom misstänkt för ett antal brott. Misstankarna mot Ture Sjolander var spektakulära och rönte på grund av detta stor massmedial uppmärksamhet. Ett axplock av denna uppmärksamhet bilägges.
 
Ture Sjölander frikändes helt av tingsrätten.
 
Till följd härav ansökte  Ture Sjölander hos justitiekanslern om skadestånd dels på grund av den kränkning som häktningen innebar och dels begärdes ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
 
Efter det att Ture Sjölander väckt talan mot staten träffades en uppgörelse mellan Ture Sjölander och justitiekanslern avseende kränkningsersättning.
Någon ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalades inte. Grunden härför var att justitiekanslern fann att Ture Sjölander inte kunde visa den skada han utsatts för.
 
Ture Sjölander är en internationellt känd konstnär. En kopia av Ture Sjölanders CV bilägges.
 
 
I anslutning till att Ture Sjolander 'greps' och även lång tid före det,  pågick ett intensivt arbete bland annat med att försöka få Ture Sjölander son återbördad till Ture Sjölander efter det att sonen egenmäktigt förts iväg av sonens mor. Detta arbete utfördes bland annat av Ture Sjolanders rättshjälpsbiträde i Sverige, advokaten Bengt Nestrup, som kortfattat beskriver läget i ärendet vid tillfället för 'gripandet'.
 
När Ture Sjölander 'greps' avstannade hans möjligheter att själv engagera sig i kampen för sin son av natuliga skäl. Även om man försökte lindra följderna av frihetsberövandet genom att tillåta advokaten Bengt Nestrup att besöka Ture Sjolander på häktet så gjorde hans situation det ändå omöjligt för honom att på ett relevant sätt engagera sig i saken. Ture Sjölanders son är alltjämt egenmäktigt i mammans vård, något som Ture Sjolander är övertygad har att göra med att han frihetsberövades.
 
Efter denna korta sammanfattning av bakgrunden vill jag nu gå till problemet.
 
Det aktuella frihetsberövandet och misstankarna mot Ture Sjölander har inte bara rönt uppmärksamhet i Sverige utan även internationellt. Ture Sjölander är bosatt i Australien och har i sitt konstnärliga värv även arbetat internationellt.
Intresset för Ture Sjölander är numera noll och ingenting. Detta beskrivs väl i ett yttrande från Konstnärernas Riks Organisation, som bilägges.
 
Att i traditionell mening bevisa Ture Sjölanders skada så som exempelvis med ganska stor lätthet kan ske för en person som har fast anställning är inte möjligt. En konstnärs inkomster är ojämna. Det är dessutom så att konstnärer normalt sett får lägga ner lång tid av oavlönat arbete för att sedan plötsligt - om det lyckas - tjäna stora pengar. När det gäller Ture Sjolander så råder ingen tvekan om  hans kapacitet att lyckas som konstnär, vilket väl framgår av hans CV, men däremot är det numera omöjligt för honom att få något gehör för sina konstnärliga projekt. Överallt där han vänder sig betraktas han som en persona non grata.
 
Denna typ av följdskador är svåra att passa in i det regelverk som nu gäller i Sverige, vilket desto mindre rimligtvis borde innebära att Ture Sjölander tillerkänns ersättning. Inom nuvarande lagstiftning skulle detta möjligen kunna lösas genom att skadan uppskattas till ett skäligt belopp, något som justitiekanslern inte varit beredd att göra.
 
Ture Sjolander anser emellertid att hans mål är ett utomordentligt bevis på att lagstiftningen inte fungerar i nämnt avseende.
 
Att Ture Sjölander skall förvägras ersättning på grund av bevissvårigheter och att skadan inte belöper sig exakt på den tid då han varit frihetsberövad skall inte innebära att han kompenseras för de förluster han gjort och gör. För Ture Sjölander är det bekant att staten vid andra tillfällen har utgivit ersättning exgratie för personer som lidit svår personskada till följd av brottsmisstankar och frihetsberövande.
 
Ture Sjölander önskar därför att man överväger en sådan åtgärd och det är hans förhoppning att han själv skall beviljas företräde hos justitiedepartementet för att redogöra för sin situation i detalj.
Det kan inte vara acceptabelt enligt Ture Sjölander att en persons ekonomi totalt slås i spillror utan att denne person för detta kompenseras.
 
Högaktningsfullt
 
Johan Eriksson
advokat
 
Tel: 08 - 545 701 30
Fax: 08 - 545 701 39
 
 
 
Ytterligare korrespondens följer  på web site:    www.newstime2007.com/AUSTRALIA_WORLD_NEWS.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIDNAPPADE  FYRAÅRINGEN
 
FADERN  STÄMMER TINGSRÄTTEN
 
 
Transcript from news article
Hallands Nyheter - Halmstad - Sweden
October 8, 1993.
by
Johan Rydeman
 
 
HALMSTAD. Kidnappningen av fyraårige Matu Sjölander kunde ha stoppats om de svenska myndigheterna gripit in i tid.Nu  polisanmäler pappan den ansvariga tingsrätten och kräver fem miljoner i skadestånd.- Även om jag inte får tillbaka min son kan det rädda andra barn från samma sak, hoppas Ture Sjolander.Lille Matu har kidnappats av sin filippinska mamma, som tillhör en extrem religiös grupp på Filippinerna.Hon var på besök med sonen hos släktingar i USA när hon ringde hem till Ture i Oskarström den 18 augusti och oväntat berättade att hon inte tänkte återvända till deras nya hem i Sverige.- Matu måste få en riktig katolsk uppfostran, förklarade hon. Vi kommer aldrig mer tillbaka.Några dagar senare fick maken ett brev med samma budskap.
 
Solklart fall
 
Ture Sjölander kontaktade redan den 20 augusti via advokat tingsrätten i Nacka, där han bodde innan han flyttade till Australien och träffade sin fru.- Jag ville förstås att  tingsrätten omedelbart skulle begära att de amerikanska myndigheterna lämnade ut Matu till Sverige. Det var ju solklart att min fru planerade att kidnappa honom.
 
Tre dagar för sent
 
Men tingsrätten dröjde ända till den 13 september med att fatta sitt beslut - tre dagar efter att hustrun flugit från New York till Los Angeles och därefter försvunnit med pojken.- Det är ju inte klokt. Tänk om någon skriver och säger att han skall slå ihjäl Carl Bildt på måndag och polisen inte gör något förrän på onsdagen!- I mitt fall ingrep faktiskt de amerikanska myndigheterna på eget initiativ. De gjorde husrannsakan hos min frus släktingar, men kom tyvärr för sent.
 
Kostar att leta
 
Ture Sjölandertar nu det unika steget att polisanmäla Nacka tingsrätt, som han anser brutit mot lagen genom att inte ingripa  "utan dröjsmål". Han kräver också fem miljoner i skadestånd.- Jag behöver pengarna om jag på egen hand ska kunna spåra upp min son.
 
 
Män särbehandlas
 
- Det är också en principsak att myndigheterna inte får  behandla  barn och föräldrar så här. I mitt fall var jag uppenbarligen av fel kön. Om det varit mannen som rövat bort barnet så hade man säkert slagit till med en gång.Matu och hans mamma är fortfarande efterlysta i USA. Ture Sjölander fruktar att de redan kan ha flugit vidare till Filippinerna, dör det kan vara mycket svårt att få tag i honom.
sidan 5 forts.
 
PAPPAN KRÄVER FEM MILJONER EFTER KIDNAPPNINGEN.
Kidnappningen i USA av fyraårige Matu Sjölander från Oskarström kunde ha stoppats om de svenska myndigheterna handlat i tid.Efter att mamman ringt hem och berättat för maken om sina avsikter dröjde hon nästan tre veckor med att försvinna med pojken.Nu polisanmäler Ture Sjolander tingsrätten som inte brydde sig om att begära hans son utlämnad till Sverige under tiden.- De amerikanska myndigheterna gjorde mycket mer än de svenska, konstaterar han.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Kommentar 2001 av Ture Sjolander:
 
När jag anlände till New York för att förhoppningsvis kunna hämta min
son och för att besöka domstolen där i frågan blev jag ombedd av den ansvariga svenska ambassad tjänste personen jag tog kontakt med, att ta första planet hem till Sverige. Det var en chock för mig att höra tonen hos denna tjänste'man'.
Förklaringen kom senare i skriftlig form, som jag begärde,
Min hustru hade innan dess varit i kontakt med bl.a svenska ambassadens kvinnor för att få hjälp med sin planerade kidnappning. Hustrun hade framställt mig för damen på ambassaden som en alkoliserad hustru misshandlare.
 
Det är inte svårt att hata kvinnor efter en sådan skräck upplevelse.
 
Det är en rad av andra förfärliga missförhållanden som borde bli föremål för en ny intevju och särskilt efter den förljugna australienska film dokumentären som ställde 43 frågor till mig - filmade-ljud - och endast en fråga användes i filmen.
 
Sen har vi den svenska regeringen som inte ersätter - ger skadestånd - till felaktigt häktade och frikända personer.
 
Endast fascist stater agerar på sådant sätt.
 
Svenska nyhets media sitter i knäna på makthavarna.