NEWSTIME2010

Regering utan Lag

 

 

 

JUSTITIEMORDSKOMMISIONEN


 

newstime2007.com

 

EN VALFRÅGA 2010


KONSTPERPEKTIV

MAGAZINE   1 MARCH 2005

Datoranimationens uppfinnare är svensk.

av Aapo Saask


På en ö  lämpligt nog med namnet Magnetic Island - utanför Australiens kust bor en svensk konstnär i exil.

Som så många andra i det moderna medielandskapet har han höjts till skyarna och sedan dragits ner i dyn.

Men han har lämnat ett bestående intryck på världen.

Han gjorde de första elektroniska animeringarna redan på sextiotalet.

Hade han varit uppfinnare hade han hyllats som geni redan idag. Men han är en föregångare inom konstvärlden  och i den världen låter man gärna de riktigt stora dö innan de får sitt erkännande.

Vi vet alla hur Disneys kända tecknade filmer kom till  tusentals teckningar som filmades i en sekvens. Så görs en del tecknade filmer än idag.

Men elektronisk animering har öppnat en helt ny värld inom filmen. Och den har möjliggjort dataspel och otaliga grafiska möjligheter inom affärsverksamhet och vetenskap. Och Ture Sjölander var den förste att göra elektroniskt manipulerade bilder. Och svensk TV visade resultatet och blev världsberömt som medial föregångare. Ture Sjölander experimenterade bland annat med frågan om hur mycket ett människoporträtt kan förvrängas innan det förvandlas till oigenkännlighet, något som förebådar den fantastiska morftekniken som idag används.

Gene Youngblood, som, jämsides med Marshall McLuhan, var den tidens namnkunnigaste mediefilosof ägnar ett helt kapitel i sin bok Expanded Cinema, 1970, åt experimenten på SVT. Expanded Cinema betyder såväl överträdelser av konventioner som sinnesutvidgande gränsöverskridningar. Experimenten var kanske inte helt fullgångna, men de ligger internationellt sett långt före sin tid jämfört med idag mer namnkunniga konstnärers aktiviteter, som t.ex. Nam June Paik och Bill Viola.

De filmer som omnämns är  Time från 1965  av Ture Sjölander och Bror Wikström,   Monument  från 1968 av  Ture Sjölander och Lars Weck,   och  Space in the Brain  från 1969 av  Ture Sjölander,  Lasse Svanberg, Sven Höglund och Bror Wikström. Medan de flesta av dagens namnkunniga konstnärer bleknar har Ture Sjölander härigenom gått till konsthistorien för att stanna.

Sundsvallsgrabben Ture flyttade ner till Stockholm i början på sextiotalet.

Han slog igenom stort genom öppningsutställningen på Galleri Karlsson 1964.  Hans bildspråk upprörde och skapade en skandal som etablerade Galleri Karlsson som den nya trenden för de unga konstnärerna. 

1968 skapade han lika mycket upprörda känslor när filmen Monument visades och han försökte förklara.

Under några år var han uppburen i Frankrike, Italien, England och USA.  I Sverige var avunden bland de etablerade kanske för stor. Visserligen köpte såväl Moderna Museet och Nationalmuseum och flera andra, men de tekniker som Ture Sjölander arbetade med var dyra och efter otaliga konflikter fann han sig stå utan resurser.

Han fick i stället förmånen att samarbeta med storheter som Charles Chaplin och Greta Garbo. Kanske lärde han sig av dem att exil är den enda utvägen för att slippa bli krossad. Han flyttade till Australien - långt från ankdammen.

Sjölanders produktion består av fotografier, filmer, böcker, artiklar, textilier, TV-program, videoinstallationer, happenings, skulpturer, grafik, målningar och skulpturer. Men framförallt består den i ett ifrågasättande och skapande liv. Det är detta som får honom att framstå som en av 1900-talets största svenska konstnärer.

En annan banbrytare, Ralph Lundsten, säger i en intervju tidningen SEX, 5, " En tavla kunde på den tiden ( 1800-talet) i stort sett skapa revolution. Idag tittar man slött på alla tusen vernissager som finns. ´Jaha. Mmm. Så duktig han är´, och så gäspar man Om jag vore bildkonstnär idag skulle jag ägna mig åt datorns möjligheter om min ambition vore att göra något nyskapande."

Sherman Price, Rutt Electrophysics, skriver år 1974 till Sveriges Radio-TV:"´Video Synthesis´ is becoming a prominent technique in TV production here in the United States, and I think it will be interesting to give credit to your broadcasting system and personnel for achieving this historic innovation."

Det var Sjölanders banbrytande verk under sextiotalet som Price syftade på. Ingen på Sveriges Radio kunde då förutse vilken betydelse denna innovation skulle få för mediet och Sverige förlorade därigenom en möjlig tätposition i datautvecklingen. De yngre dataanimatörer som nu framgångsrikt lanserar svenska dataspel över världen vet inte heller att de har en inhemsk portalfigur. Om någon av er vill se animationens Gudfader så kan man finna en glimt av honom på Google.

 

En annan av Sveriges stora nutida uppfinnare, Håkan Lans, har ju förutom sitt välkända navigationssystem även uppfunnit datormusen och färggrafik. De senare uppfinningarna är det emellertid även många andra som gör anspråk på att ha varit först med. Vad gäller datoranimation är emellertid Ture Sjölander onekligen först. Det satt säkert många ingenjörer i sina källare och arbetade med samma saker, men Ture Sjölander var den förste som offentliggjorde resultaten. Han har inte sökt patent och han har inte tjänat pengar på det. Men han har gått till historien som en av 1900-talets stora banbrytare in konsten  och kanske också inom tekniken.

 

Ture Sjölander har under de senaste decennierna huvudsakligen bott i Australien men även varit verksam i andra asiatiska länder som Papua Nya Guinea och Folkrepubliken Kina.

 

Efter några decenniers tystnad visades under våren 2004 Sjölanders epokgörande TV-experiment på Fylkingen. Under hösten kommer han att ställa ut målningar på Galleri Svenshög utanför Lund för att fira 40-årsjubileet av sin utställning på Lunds Konsthall. Vad han verkar säga är: Nu när Sture Johannesson har tagits till bröstet, varför inte jag. Jag vet svaret. Sture provocerade med sin anknytning till drogkulturen. Det kan man lättare förlåta. Men Ture Sjölander är en total provokation mot hela den etablerade konstvärlden.

 

Aapo Sääsk, 2004-08-14

 

Kro.kro kro kraxar kråkorna. "Vad menar ni människa  håll dig till ditt staffli! Kunskap är kunskap och konst är konst  och aldrig mötas de två!"


 
 
  TURES VERK UTMANAR 
 
    "Konstnärerna samhällets antenner"
Ture Sjölander
 
 
Transcript from news article.
HP - Hallandsposten - Sweden
22 September 1993.
by
Roland Andreasson.
 
 
Han  är konstnären som nästan fick Australiens premiärminister bötfälld, och han utmanade hela kontinenten med sina kontroversiella manifestationer i invandrarafrågor.
Så visst kan en kulturarbetare sätta luntan till många laddningar.
Konst är inte heminredning.
 
- Den enda hållbara definitionen på konst är "tanke omsatt i handling", säger Ture Sjölander, 56 år och sedan kort tid tillbaka bosatt i Oskarström.
 
Därmed är han också hallänning. Det är viktigt för honom att betona, inte därför att det är något extra fint med hemhörighet i detta västsvenska hörn, utan därför att markeringen bildar startpunkt för ett betydligt mera vittfamnande resonemang, nämligen debatten kring invandringen. Även om han är född i Sundsvall, har verkat i Stockholm och Malmö och bott länge utomlands, är han nu hallänning, eftersom han slagit ner bopålarna i Halmstads kommun.
 
Detta med bostadsort var en primär fråga i den stundtals mycket inflammerade diskussion han drog igång under sina år i Australien. Dit hade han egentligen inte tänkt sig, när han fick Konstnärsnämndens stora stipendium. Han sökte sig till Nya Guinea för att studera kroppsmåleriet och för att rekognosera och dokumentera inför en planerad filmatisering av Eric Lundqvists roman "Inge tobak, inget halleluja".
 
 
Skördade skäll
 
- Det blev emellertid Australien 1986, och där fann han sig väl mottagen - så länge han uppgav sig vara turist. När han slog fast, att han bodde i landet och därmed hade samma rättigheter som övriga invånare, blev det dissonanser i välkomstkören. Här kom en utlänning och hävdade, att han kunde resa samma krav som i nationen inskrivna medborgare. Det blev en inflammerad insändardebatt, och rena skällsbrev hamnade i den Sjolanderska brevlådan.
 
Men det var han beredd på, eftersom han visste sig ha utmanat stora delar av den allmänna opinionen. Och man kan kalla hans aktion för ett konstverk, även om det gick utanför de traditionella uttrycksformerna. I denna typ av konceptkonst utgjorde själva ideen och de spår den avsatte det totala objektet. En i handling omsatt tanke.
 
Hävdar revir
 
- Vi människor vill leva i våra inmutade revir, men även om jag kan härleda min svenska släkt tillbaka till 1500-talet, är jag inte mer svensk än en nyligen invandrad person. Om jag bor i ett land, är jag också medborgare där och skall ha samma möjligheter och skyldigheter.
- Vad gäller Australienfinns det en benägenhet hos vissa delar av befolkningen att tala om det brittiska arvet, som om detta ensamt ger landet dess identitet. Men mer än 67 procent av befolkningen har icke-brittisk bakgrund.  " Vi " är i detta fall alltså knappt 35 procent. Och skall man tala om urbefolkningen i detta mångkulturella  samhälle, handlar det ju i så fall om aboriginerna, men de har närmast utsatts för utrotningsförsök.
- I ett vidgat perspektiv lyfte Ture Sjölander upp hela problematiken med människors hemortsrätt och vårt behov av tolerans och vidsynthet. Information och utbildning måste till för att lägga moteld mot främlingsrädsla och fascism. Om invandringen i Sverige skall stoppas, skall det i så fall bara ske temporärt till dess reglerna är satta, för det nu bofastas beteenden och ageranden, menar Ture Sjölander.
 
Häxbrygd av hat
 
- Tar vi inte itu med problemet nu, kan det snabbt växa oss över huvudet och leda till en formlig explosion av hat och våld. Och EG, som ibland lyfts fram som en fredsorganisation, kan lätt utvecklas till sin motsats med krig mellan olika etniska grupper, fruktar Ture Sjolander.
Ett förfärande exempel på sådan utveckling finns att studera på nära håll, nämligen i Jugoslavien.
 
Ture Sjölander ger delvis politikerna skulden för att ha kokat till sådan häxbrygd, men även medierna har sitt ansvar.
- Det är lätt att utnyttja medierna för att odla främlingsfientlighet, menar Ture Sjolander. TV har en oerhörd genomslagskraft, men redovisningen ger en fragmentiserad verklighet, och nyhetsindustrin jobbar nästan som börsen. Inslag erbjuds, säljs och går runt till olika delar av världen.
 
 
- Ture Sjölander utpekar dessutom kyrkorna som skyldiga till att många platser på jorden drabbats av motsättningar och elände.
I många relationer utnyttjar kyrkorna fel känslor hos de olika folken, anser han. Begrepp som kulturell tillhörighet blandas med etniska traditioner och gudstroende. Kärleksbudskapet kommer i skymundan eller vantolkas.
Själv skulle han vilja genomföra ett stort projekt, där bildbudskap och tal flätas samman. Ett 20-tal stora målningar skulle reflektera vår egen tid och spegla den moderna ikonografin. Mot en bakgrund  av projektioner skulle företrädare för olika religiösa riktningar mötas till ett meningsutbyte. Ur dessa dialoger skulle ett nytt förhållningssätt kunna växa fram. Och så länge samtal pågår, minskar riskerna för krig.
Ture Sjölander tror på sprängkraften i sådana aktioner, och han har bevis på att de fungerar.
När premiärminister Paul Keating besökte den australiska staden Townsville, passade den svenske konstnären på att sticka fram två femdollarsedlar med drottning Elisabeths porträtt. Han utbad sig premiärministerns autografer, och denne signera villigt de båda papperpengarna. Reaktionen lät inte vänta på sig.
Keating hade förstört statlig egendom och riskerade därmed i princip ett tvåårigt fängelsestraff och höga böter.
Just i dessa dagar kommer meddelanden om att Australien är på väg att kasta av sig den brittiska överhögheten och bli republik.
 
Mycket effektivt
 
Naturligtvis  innebar inte den Sjolanderska aktionen någon direkt vändpunkt beträffande nationens framtida status och styreskick, men den visade sig vara mycket effektiv som ett exempel på hur en konstnär med udda grepp kan spela en viktig roll i dagsdebatten.
- Konstnärens roll får inte reduceras till att framställa bijouterier. Att måla tavlor är inte den primära uppgiften. Konstnärerna skall fungera som samhällets antenner.
 
 

 
 
 
KONSTPERSPEKTIV
MAGAZINE 1 MARCH 2005
 
SVERIGE
 
Intervjun hade delvis redigerats av Olofsson utan att informera Ture Sjolander.
Webadresser var också  inskrivna i Sjolanders  svar som förtydliganden av svaren men bort tagna av redaktören innan tryck.
 
 
 
 
 
 
Konstperspektiv  Anders Olofsson ( KP ): Var befinner du dig nu ?
 
Ture Sjölander ( TS ): Geografiskt och fysiskt befinner jag mig just nu på en ö i tropikerna, Magnetic Island. Något av ett paradis. En av de första europeerna som satt sin fot i denna region och seglade i dessa vatten var Dr. Daniel Solander, den 6 Juni 1770 - den numera varande, Svenska Flaggans Dag.
Mentalt befinner jag mig dock i ett exiltillstånd, men som Winston Churchill en gång sa: " If you are walking through the Hell, continue to walk."
 
 
 
KP: När och varför lämnade du Sverige ?
 
TS:  1982 reste jag för första gången runt i Malaysia och Australien och senare 1986-1987 vistade jag Australien på inbjudan från konstskolor och det australienska filminstitutet.
Jag reste runt i Papua Nya Guinea och studerade kroppsmåleri. Jag redovisade detta projekt med en installation på Etnografiska Museet - Folkens Museum -  i Stockholm. Projektet var finansierat av Konstnärsnämnden i Sverige.
 
Jag återvände till Australian permanent 1988 och kom tillbaka till Sverige 1993 med min nya familj för en kort och dramatisk tid, då min 4-åriga son, Matu, blev kidnappad till Filippinerna. Jag flyttade tillbaka till Australien, men blev uppmanad att åter resa till Sverige med hopp om att min son skulle bli utlämnad  från Filippinerna och återförenad med mig.
Den svenska  regeringen desavouerade hela affären och skandaliserade  min person genom en olaga häktning under 63 dagar.
 
Jag fick en ersättning av den svenska Justitiekanslern för "sveda och värk" med 150.000 kronor, men har aldrig blivit kompenserad av svenska staten för den internationella ryktesförstöringen och för förlusten av arbetsförtjänst.
 
1997 vistades jag någon vecka  i Älvdalen under ett skulptursymposium och 1998 var jag inbjuden till The World Conference on Culture  på Hässelby slott.
 
Därefter beslutade jag mig för att aldrig återvända till Sverige, om inte den svenska staten reviderar lagstiftningen och utfärdar en skrifligt ursäkt föt den olaga häktningen, samt ger mig en väl tilltagen ekonomisk kompensation, runt 3 miljoner kronor, typ EX GRATIA - EX ANIMO.
 
 
 
KP: Hur kom det sig att du valde att arbeta med konst ?
 
TS: Jag tror inte att jag "valde att arbeta med konst", det blev snarare en livsstil. Som 13-åring hade jag ett brinnande intresse för fotografi i alla dess former.  Som 15-åring hade jag mitt första sommarjobb som lärling på TT:s redaktion i Sundsvall. En förförande ny mediateknologi med teleprinterkommunikation gav mig min första insikt om massmedias funktioner. Fem mycket erfarna redaktörer  gav mig privatundervisning i fotografi som konst.
 
Samma år visade en trevlig morbror till mig i Stockholm , elektroingenjör Knut Magnusson, Stuvsta, Huddinge, hur man kunde förvränga och manipulera en svart/vit Televisions bild med hjälp av en kraftig magnet. Det öppnade en helt ny värld för mig, liksom en farbror till mig gjorde, som var radiotekniker och radarexpert vid Flygvapnet i Arboga, Mattias Sjolander.
Ett annat sommar jobb jag hade var som pressfotograf för Sundsvalls Tidning och lärling till en fotografisk legend, då 82-åriga Maria Kilbaum.
 
 
 
 
KP: Vilken uppgift ser du att konsten har i vår tid och vårt samhälle ?
 
TS: Konsten har ingen direkt  uppgift, den ger snarare uppgifter till det samtida och framtida samhället.
 
Bildkonst är i mina ögon och med mitt förstånd en forskning av första graden, likaväl som fysikers eller snedseglande matematikers olikartade fåfängligheter.
Konst är inte endast en fråga om att producera "bijouterier" för ett vardagsrum eller ett konstgalleri.
 
 
 
 
KP:  Du verkar röra dig med stor frihet mellan olika konstnärliga uttryck, från måleri till conceptualism. Är det en uttryck för en medveten konstnärlig strategi, eller resultat av ren och skär experimentlust där och då ?
 
TS: Både och, är jag benägen att svara. Nuet är alltid en ocean av obetalbar information. Inte ens Google kan balansera informationen från människans gåtfulla och mentala Tsunamis.
 
 
 
 
KP: Har du regelbunden kontakt med svenskt konstliv fortfarande ?
 
TS: Jag har ingen regelbunden kontakt med svenskt konstliv, annat än att Moderna Museet uttryckt en önskan om att jag fullbordar ett installationsverk inköpt av Pontus Hulten 1966.
Fylkingen i Stockholm hade en visning av mina elektroniska verk från 60-talet under april 2004.
 
 
 
 
KP: Vad arbetar du med ? Enbart konst eller annat ockå ?
 
TS: Jag arbetar med en serie nya större målningar i akryl och duk, i stil med vad som nyligen visades på Galleri Svenshög i Lund. Parallellt  har jag de senaste åren byggt upp en massiv webplats om mitt liv, som säkert kommer att ses som en dödsruna i den svenska regeringens ögon. För en intelligent observatör kan min levnadsteckning på Internet visa en bitterljuv beskrivning av korrumperade regeringar och bisarra etablissemang inom konstvärlden.
 
 
 
 
KP: Planerar du att återvända till Sverige ?
 
TS: Okänd Känd Ökänd ... Jag besöker gärna Sverige som gästföreläsare på inbjudan av svenska universitet, konstföreningar, konsthögskolor och kulturinstitutioner. " Svenska gräsrötter " är av större intresse för mig än de svenska medierna, särskilt som jag kan spåra min egen familjehistoria ända tillbaka till 1540. Jag har just fått en personlig inbjudan att arbeta i Sverige under en tid i Alfred Nobels hus i Vinterviken, Stockholm.
Jag kan återvända till Sverige om Moderna Museet formellt bjuder in mig och ger mig en generös budget för rekonstruktionen av verket Hulte'n köpte in 1966.
Alla dörrar var öppna för mig i Sverige fram till min häktning 1996, när regeringen beslutade att åsidosätta allt sunt förnuft. En sanering av den svenska lagstiftningen kunde onekligen stimulera mig att axla rollen som ny statsminister. En demokratisk skyldighet !
 
1/05 KONSTPERSPEKTIV 43
 

 
STRAFFAD AV SVENSKA STATEN - FÖR ATT VARA OSKYLDIG.

ADVOKATERNA   

ARRHENIUS & ERIKSSON AB
Box 12 107  102 23 STOCKHOLM
 
1 AUGUSTI,  2001
 
via facsimile till Ture Sjolander.
 
UTKAST TILL SKRIVELSE
 
 
Till
 
Justitiedepartementet
 
 
Ang. Ture Sjölander
 
Undertecknad har sedan lång tid biträtt Ture Sjölander. Ture Sjölander anhölls och häktades på sätt som framgår av bilagda skrivelser såsom misstänkt för ett antal brott. Misstankarna mot Ture Sjolander var spektakulära och rönte på grund av detta stor massmedial uppmärksamhet. Ett axplock av denna uppmärksamhet bilägges. Ture Sjölander frikändes helt av tingsrätten. Till följd härav ansökte  Ture Sjölander hos justitiekanslern om skadestånd dels på grund av den kränkning som häktningen innebar och dels begärdes ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
 
Efter det att Ture Sjölander väckt talan mot staten träffades en uppgörelse mellan Ture Sjölander och justitiekanslern avseende kränkningsersättning. Någon ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalades inte. Grunden härför var att justitiekanslern fann att Ture Sjölander inte kunde visa den skada han utsatts för.
 
Ture Sjölander är en internationellt känd konstnär. En kopia av Ture Sjölanders CV bilägges.
 
 
I anslutning till att Ture Sjolander 'greps' och även lång tid före det,  pågick ett intensivt arbete bland annat med att försöka få Ture Sjölander son återbördad till Ture Sjölander efter det att sonen egenmäktigt förts iväg av sonens mor. Detta arbete utfördes bland annat av Ture Sjolanders rättshjälpsbiträde i Sverige, advokaten Bengt Nestrup, som kortfattat beskriver läget i ärendet vid tillfället för 'gripandet'.
 
När Ture Sjölander 'greps' avstannade hans möjligheter att själv engagera sig i kampen för sin son av natuliga skäl. Även om man försökte lindra följderna av frihetsberövandet genom att tillåta advokaten Bengt Nestrup att besöka Ture Sjolander på häktet så gjorde hans situation det ändå omöjligt för honom att på ett relevant sätt engagera sig i saken. Ture Sjölanders son är alltjämt egenmäktigt i mammans vård, något som Ture Sjolander är övertygad har att göra med att han frihetsberövades.
 
Efter denna korta sammanfattning av bakgrunden vill jag nu gå till problemet.
 
Det aktuella frihetsberövandet och misstankarna mot Ture Sjölander har inte bara rönt uppmärksamhet i Sverige utan även internationellt. Ture Sjölander är bosatt i Australien och har i sitt konstnärliga värv även arbetat internationellt.
Intresset för Ture Sjölander är numera noll och ingenting. Detta beskrivs väl i ett yttrande från Konstnärernas Riks Organisation, som bilägges.
 
Att i traditionell mening bevisa Ture Sjölanders skada så som exempelvis med ganska stor lätthet kan ske för en person som har fast anställning är inte möjligt. En konstnärs inkomster är ojämna. Det är dessutom så att konstnärer normalt sett får lägga ner lång tid av oavlönat arbete för att sedan plötsligt - om det lyckas - tjäna stora pengar. När det gäller Ture Sjolander så råder ingen tvekan om  hans kapacitet att lyckas som konstnär, vilket väl framgår av hans CV, men däremot är det numera omöjligt för honom att få något gehör för sina konstnärliga projekt. Överallt där han vänder sig betraktas han som en persona non grata.
Denna typ av följdskador är svåra att passa in i det regelverk som nu gäller i Sverige, vilket desto mindre rimligtvis borde innebära att Ture Sjölander tillerkänns ersättning. Inom nuvarande lagstiftning skulle detta möjligen kunna lösas genom att skadan uppskattas till ett skäligt belopp, något som justitiekanslern inte varit beredd att göra.
 
Ture Sjolander anser emellertid att hans mål är ett utomordentligt bevis på att lagstiftningen inte fungerar i nämnt avseende. Att Ture Sjölander skall förvägras ersättning på grund av bevissvårigheter och att skadan inte belöper sig exakt på den tid då han varit frihetsberövad skall inte innebära att han kompenseras för de förluster han gjort och gör. För Ture Sjölander är det bekant att staten vid andra tillfällen har utgivit ersättning exgratie för personer som lidit svår personskada till följd av brottsmisstankar och frihetsberövande.
Ture Sjölander önskar därför att man överväger en sådan åtgärd och det är hans förhoppning att han själv skall beviljas företräde hos justitiedepartementet för att redogöra för sin situation i detalj. Det kan inte vara acceptabelt enligt Ture Sjölander att en persons ekonomi totalt slås i spillror utan att denne person för detta kompenseras.
 
Högaktningsfullt
 
Johan Eriksson
advokat
 
Tel: 08 - 545 701 30
Fax: 08 - 545 701 39
 

 
 
 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++
 
KIDNAPPADE  FYRAÅRINGEN
 
FADERN  STÄMMER TINGSRÄTTEN
 
 
Transcript from news article
Hallands Nyheter - Halmstad - Sweden
October 8, 1993.
 
by
the editor
Johan Rydeman
 
 
HALMSTAD. Kidnappningen av fyraårige Matu Sjölander kunde ha stoppats om de svenska myndigheterna gripit in i tid.Nu  polisanmäler pappan den ansvariga tingsrätten och kräver fem miljoner i skadestånd.- Även om jag inte får tillbaka min son kan det rädda andra barn från samma sak, hoppas Ture Sjolander.Lille Matu har kidnappats av sin filippinska mamma, som tillhör en extrem religiös grupp på Filippinerna.Hon var på besök med sonen hos släktingar i USA när hon ringde hem till Ture i Oskarström den 18 augusti och oväntat berättade att hon inte tänkte återvända till deras nya hem i Sverige.- Matu måste få en riktig katolsk uppfostran, förklarade hon. Vi kommer aldrig mer tillbaka.Några dagar senare fick maken ett brev med samma budskap.
 
 
Solklart fall
 
Ture Sjölander kontaktade redan den 20 augusti via advokat tingsrätten i Nacka, där han bodde innan han flyttade till Australien och träffade sin fru.- Jag ville förstås att  tingsrätten omedelbart skulle begära att de amerikanska myndigheterna lämnade ut Matu till Sverige. Det var ju solklart att min fru planerade att kidnappa honom.
 
Tre dagar för sent
 
Men tingsrätten dröjde ända till den 13 september med att fatta sitt beslut - tre dagar efter att hustrun flugit från New York till Los Angeles och därefter försvunnit med pojken.- Det är ju inte klokt. Tänk om någon skriver och säger att han skall slå ihjäl Carl Bildt på måndag och polisen inte gör något förrän på onsdagen!- I mitt fall ingrep faktiskt de amerikanska myndigheterna på eget initiativ. De gjorde husrannsakan hos min frus släktingar, men kom tyvärr för sent.
 
Kostar att leta
 
Ture Sjölandertar nu det unika steget att polisanmäla Nacka tingsrätt, som han anser brutit mot lagen genom att inte ingripa  "utan dröjsmål". Han kräver också fem miljoner i skadestånd.- Jag behöver pengarna om jag på egen hand ska kunna spåra upp min son.
 
 
Män särbehandlas
 
- Det är också en principsak att myndigheterna inte får  behandla  barn och föräldrar så här. I mitt fall var jag uppenbarligen av fel kön. Om det varit mannen som rövat bort barnet så hade man säkert slagit till med en gång.Matu och hans mamma är fortfarande efterlysta i USA. Ture Sjölander fruktar att de redan kan ha flugit vidare till Filippinerna, dör det kan vara mycket svårt att få tag i honom.
 
sidan 5 forts.
 
 
 
 
 
 
PAPPAN KRÄVER FEM MILJONER EFTER KIDNAPPNINGEN.
 
Kidnappningen i USA av fyraårige Matu Sjölander från Oskarström kunde ha stoppats om de svenska myndigheterna handlat i tid.Efter att mamman ringt hem och berättat för maken om sina avsikter dröjde hon nästan tre veckor med att försvinna med pojken.Nu polisanmäler Ture Sjolander tingsrätten som inte brydde sig om att begära hans son utlämnad till Sverige under tiden.- De amerikanska myndigheterna gjorde mycket mer än de svenska, konstaterar han.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
 
 
Kommentar 2001 av Ture Sjolander:
 
När jag anlände till New York för att förhoppningsvis kunna hämta min
son och för att besöka domstolen där i frågan blev jag ombedd av den ansvariga svenska ambassad tjänste personen jag tog kontakt med, att ta första planet hem till Sverige. Det var en chock för mig att höra tonen hos denna tjänste'man'.
 
Förklaringen kom senare i skriftlig form, som jag begärde.
Min hustru hade innan dess varit i kontakt med bl.a svenska ambassadens kvinnor för att få hjälp med sin planerade kidnappning. Hustrun hade framställt mig för damen på ambassaden som en alkoliserad hustru misshandlare.
Det är inte svårt att hata kvinnor efter en sådan skräck upplevelse.
 
 
Det är en rad av andra förfärliga missförhållanden som borde bli föremål för en ny intevju och särskilt efter den förljugna australienska film dokumentären som ställde 43 frågor till mig - filmade-ljud - och endast en fråga användes i filmen.
 
 
Sen har vi den laglösa svenska regeringen som inte ersätter - ger skadestånd - till felaktigt häktade
och frikända personer.
 
Endast fascist demokratier agerar på sådant sätt.
 
Svenska nyhets media sitter i knäna på makthavarna.
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 Till BeatriceAsk    Riksdagen Sverige
 
Ture Sjolander 

Grattis, Börja med Lagändringar...
1 message

 
editor@newstime2007.com
Wed, Sep 20, 2006 at 1:09 AM
 
From:  TURE SJÖLANDER, AUSTRALIEN.
 
 
 
Hej Beatrice,
 
Tittade in på Hemsidan för Moderaterna och fann en bild större än dig själv. Det sägs att upphovsrätten tillhör fotografen, men jag undrar om du kan ge mig rätten att använda den i delar och detaljer för många av mina kommande hemsidor.
Jag spenderade de senaste veckorna i ilska över att inte få nödvändiga papper i tid för att rösta. Jag bor i Australien. Det gick inte vägen. Så istället jobbade jag dag och natt fram till den 18 September med att bygga upp en massiv kritik mot Social Demokraterna, på många av mina websajter. Jag lyckades faktiskt att få upp mina sajter, särskilt två av dem, på toppen av de flesta större search engines i världen, den senaste veckan. Jag har aldrig haft så många besökare på mina sajter under de senaste 5 åren. Jag har en tracker så jag kan följa dom som ser, och vart de går och kommer ifrån.
 
För att göra en tämligen lång historia kortare vill jag säga följande:
 
1975 träffade jag merparten av alla partiledare och fick dem alla att signera en skrivelse som de var sedan tvungna att stå för. Det roliga var att Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och lyssna nu, Vänsterpartiet av alla stödde mitt förslag om att höja budgeten för Konstnärlig Utsmyckning, den så kallade 1% regeln. Det var nog första gången i svensk politisk historia som Vänsterpartiet (utan att veta det) slöt sig med de borgerliga. Sossarna bara inte ville höja anslagen.
 
I sammanhanget och under diskusionerna mellan oss föreslog jag envist att högerblocket bara måste bilda en koalition (alliance) säger man idag. Det var en mycket stor publicitet om höjningsförslaget men det gick igenom, så klart, i det följande riksdagbeslutet.
Vad man lärde sig var att en alliance var en nödvändighet, pressen var mycket förvånad att någon enskild person kunnat dra igenom detta förslag.
Vad jag vill komma till nu är dock följande:
Sedan aug. 1993 fick jag min son kidnappad via USA in till Philippines. Jag hade fram till den tidpunkten varit bosatt i Australien, men flyttat med familj till Oskarsström utanför Halmstad. Om legal sidan av kidnappnings historian kan du finna mer på:
 
 www.newstime2007.com/AUSTRALIA_WORLD_NEWS.html      när och om du får tid.
 
 
Jag spenderade mer än full arbetstid de följande 5 åren i en fruktlös kamp i att försöka få ut min son tilbaka till Sverige. Svenska staten spendera ca 1.5 miljoner USA dollar i rättshjälp. Men allt var lönlöst.
 
Senare, 1996, under det mest olyckliga omständigheter blev jag felaktigt häktad i Stockholm och fick spendera ca
63 dagar i polishäktet.
Jag fick den mest blygsammaste ersättning på ca 150.000 Kronor för Sveda och Värk.
 
Förstörelsen av min namn och mitt rykte har aldrig ersatts av staten.
Det vore mer än rimligt att den nu nya regeringen river upp skadestånds ansvaret som svenska staten skall svara för. En komplett ny legislation måste skyndsamt komma till stånd.
Hela mitt liv sedan 1996 och fram till dags datum är kort sagt ett litet helvete.
Man är snarast en slags Persona-non-Grata.
 
Försök att förstå, inte bara mitt enskilda fall, men hela frågan om ansvaret staten har i fall som detta.
Två JK och Thomas Bodström har gäspat i frågorna de senaste 10 åren och inte ens erbjudit ett samtal i ärendet.
 
 
 
 
Jag kan inte skriva ett längre mejl till dig än detta, men hoppas innerligt att vi tillsammans kunde möblera om hela den legislativa delen i det svenska rättsväsendet i dessa frågor.
 
Jag har fortfarande en personlig förhoppning att min totala ryktes förstöring orsakad av denna Kafka lika händelse, skall ersättas, och minst av allt, att en offentlig ursäkt skall utställas av staten. Jag ser med stor förhoppning att den nu,
i mina ögon, unga och friska regeringen skall bidraga med en bra lösning.
Jag anser att det är av stort nationellt intresse, att förra regeringen så ignorant sopat det hela under mattan.
 
Mvh
Ture Sjölander
 
 PS-  När jag förlorade min son hade jag kontakten med Carl Bildts mamma i Halmstad och hennes vänliga support.
Min käraste son är fortfarande på okänd plats för mig och jag är fortfarande min sons legala ensamma vårdnadshavare, både i svensk familjedomstol såväl som i den Australienska familje domstolen  och det amerikanska Superior Court.
 
Min kompensations ersättning och den offentliga ursäkten från svenska staten är fortfarande A och O.
 
 
 
 
www.newstime2007.com/WORLDNEWS.html