----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
To: registrator@justitiekanslern.se
Cc: registrator@justice.ministry.se ; emil.hogberg@justice.ministry.se ; arrhenius.eriksson@zeta.telenordia.se
Sent: Wednesday, November 30, 2005 3:40 PM
Subject: Justitiekanlsern Justitieministern tillhanda

Svar till ert e-mail daterat  29 ds  återfinnes på URL adressen:
 
http://www.cordially.homestead.com/Ovulator.html
under rubriken:
"It did take 3 long months for the "legal footman" in the Swedish Government's Legal Authority
to produce a short letter of denial (swedish language) 30 November 2005".
 
Även Attached i denna Epost !
Dessa mål kan inte under några juridiska eller/och moraliska termer, anses vara avslutade.
 
Jag begär att den sittande regeringen skyndsamt och noga utreder dessa ansvars frågor
som är av en avgörande betydelse för ett lands  demokrati.
 
Mvh
Ture Sjolander