2010-02-21

34 miljoner till felaktigt fängslade eller häktade med åtföljande internationell ryktesförstöring

Förra året betalade justitiekanslern ut 34,2 miljoner kronor i ersättning till människor som suttit felaktigt frihetsberövade.

Det är en rejäl minskning från de 44,6 miljoner som betalades ut 2008.

De minskade kostnaderna kan delvis förklaras med att relativt få riktigt höga ersättningsbelopp betalades ut i fjol.

Normalbeloppen för en frihetsberövad persons lidande har varit oförändrade sedan 2002 det vill säga 20 000 kronor för den första månaden och 15 000 kronor för följande månader.