Googles storhetstid börjar gå mot sitt slut. Det är en fantastisk sökmotor och mycket effektiv om den används rätt. Men allt fler blir utmattade av det osorterade informationsflödet.
 
Att strukturera informationen från Internet blir en allt intressantare uppgift. De personliga bloggarna är ett sätt, men dessa enorma textmassor har redan tröttat ut.
 
Kanske ligger framtiden i en kombination av sökmotor och blog. En sökmotor som strukturerar den ofantliga tillgången på information på ett specifikt eller personligt sätt.
 
Två svenska uppstickare på den fronten är goda exempel. En är en mycket professionell sökstrukturerare som angriper frågan med avancerad matematik en annan är ett sätt att strukturera sammanhangen på med hjälp av konstnärliga uttryckssätt.
 
http://www.silobreaker.com/
http://1a.homestead.com/c.html
http://newstime2008.googlepages.com/all-people-are-insane