“Ja visst, Sverige är lika mycket Ditt, som Mitt - och glöm aldrig det !”
 - Ture Sjolander
 
 1. www.antisemantic.homestead.com/BLOGMONSTERS.html

  The Master Bloggers Federation Head Offie:
  www.swedish.homestead.com/KONSTPOLITIK.html

  Kommentar av Ture Sjölander — 2006 09 15 18:16 #

 2. Svensk Demokrati: Ena halvan lever i överflöd och den andra halvan på sparlåga, i folkhemska betong kuber”

  Ture Sjolander
  Arvfursten Palats
  16 sep.

  Kommentar av Ture Sjölander — 2006 09 16 14:55 #

 3. Till Ture Sjölander: Och värre blir det, om högeralliansen vinner valet.

  Kommentar av Enn Kokk — 2006 09 16 18:17 #

 4. We have not seen that yet! They have not even formed a government up-to-date, so how the hell do you know ?

  Kommentar av Ture Sjölander — 2006 10 02 13:18 #

 5. Till Ture Sjölander: Jag har varit med länge, inte minst i politiken.

  Kommentar av Enn Kokk — 2006 10 02 13:27

 6. Ture Sjölander har återkommit med följande:

 7. Du har bara varit med EN månad längre än mig under dessa 70 år vi levt, så försök inte. Vi har alla vairt med i politiken, alla. Dina partipolitiska erfarenheter kanske till och med krymper ditt perspektiv, med en månad, så vi kanske går jämt upp.
  Tillsammans, ser det bra ut med hela 140 år.
  Men en sak som förmodligen skiljer oss åt är att jag har inte mycket respekt för pojkar och tjejer som tror att politik är så märkvärdigt. Det stora flertalet människor har inte den minsta lust att förnedra sig med politik. Jag undrar om ärade statsministrar i världen förstår det. Det finns viktigare aktiviteter att ägna sig åt än att skivas med barnsliga vuxnas rollspel på “daghem” för maktgalna.
  Det är så krympt med alla dessa dvärjar som hävdar sina familje band…å min man är förre detta finansminister si and så eller…min man var förre talmannen…eller jag avlade student examen och sedan avlade barn.
  Vilken värld…..!
  Kolla in anställnings listan på SRTV så finner du som alltid i dess historia inget annat än incestuösa relationer i anställnings rekryteringen.
  Samma sak med “Östermalmshögern” som med eländet från “Folkets Hus släkten”. Det är grisigt på båda sidorna.
  Att vara ett oppositions parti har dock en viktig betydelse nu, om man tar piskan i handen, och svänger den……ofta

 8.  Till det vill jag replikera:

  Naturligtvis syftade jag inte på min levnadsålder utan på det faktum, att jag - i motsats till dig - har varit ett politiskt djur ända sen tonåren. Jag syftar då inte bara på alla mina år av arbete inom och för socialdemokratin - i tiotals år besökte jag, under min journalisttid, också årligen centerns, folkpartiets och moderaternas (samt vpks) kongresser och andra liknande evenemang, och jag tror att jag har bättre förutsättningar än de flesta att analysera, i någon mån också förutse, dessa partiers agerande.

  Till skillnad från dig har jag stor respekt för många politiker, inte bara (s)-märkta - även om jag i deras fall inte delar mål och värderingar med dem. Du tycks inte tilltro några politiker några andra ambitioner än makt, men det finns också fullt av politiker, som drivs av inre övertygelse.

  Över huvud taget verkar du inte förstå, att politikers agerande oftast (undantag finns naturligtvis här som på alla områden) styrs av en vilja att förändra samhället i en bestämd riktning. Kalla det ideologi eller grundläggande värderingar eller vad du vill.

  För den typen av politiskt engagerade människor är det aldrig egalt, vilket parti eller vilka partier som får makten.

  Utslagen i demokratiska val måste självfallet respekteras: nu tar till exempel högeralliansen makten och vrider politiken åt sitt håll.

  Men begär inte, att en övertygad socialdemokrat ens för ett ögonblick ska ställa sig bredvid och med gentlemannamin betrakta högervridningen.

  Från dag ett under regeringen Reinfeldt kommer människor med min lidelse att bekämpa denna nya regim och dess strävanden - i syfte att vinna nästa demokratiska val.

  Kommentar av Enn Kokk — 2006 10 02 22:54

 9. www.swedish.homestead.com/smorgasbord.html